Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je podrobne popísaný v záložke Obchodné podmienky - bod  Reklamačný poriadok.

Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

1. Vyplňte formulár na Vrátenie/Reklamáciu tovaru podľa inštrukcií.

2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším predajcom).

3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe. Vo vlastnom záujme prosím zasielajte reklamované produkty určené servisu priamo na daný servis, v prípade zaslania do sídla našej firmy dôjde iba k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy.

V Lučenci, dňa 13.6.2014

Prevádzkovateľom elektronického obchodu je HURTÍK s.r.o., www.hurtik.sk